Małżeństwo

Opublikowano: sobota, 25 listopad 2017

Sakrament małżeństwaSakrament małżeństwa jest dość specyficznym sakramentem, ponieważ łączy nie rozerwalnie kobietę i mężczyznę. Małżeństwa jest synonimem głębokiej wspólnoty życia miłości dwojga ludzi, ale również symbolizuje ten sakrament rozlewną miłość Boga do nas dzieci bożych, która powstałą przy stworzeniu naszych pierwszych rodziców Adamy i Ewy. Małżonkowie po ślubie stają się symbolem jedności oraz płodności, łączonej w Kościele i samych Chrystusie.

 

Same małżeństwo powstaje poprzez dobrowolne zawarcie umowy małżeńskiej pomiędzy kobietą a mężczyzną, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków. Od tego momentu małżonkowie muszą być sobie wierny oraz są połączeni nie rozerwalnym węzłem miłości i tak powinno być przez wzgląd na dobro tej wspólnoty, ale również przez wzgląd na dobro ich potomstwa. 

 

 Do zawarcia związku małżeńskiego niezbędne są następujące dokumenty:

  • Aktualna metryka chrztu do stwierdzenia faktu chrztu oraz stanu wolnego, z adnotacją o bierzmowaniu.
  • Dowody osobiste, świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły zawodowej lub średniej. Względnie z ostatniej klasy uczęszczania na religię.

 

Aby ślub się mógł się odbyć muszą zostać przeprowadzone następujące czynności:

  • Narzeczeni muszą wziąć udział w naukach przedślubnych w punkcie dekanalnego poradnictwa rodzinnego.
  • Narzeczeni, którzy nie mieli możliwości przebycia kursu przedmałżeńskiego w szkole średniej lub zawodowej muszą odbyć katechezy uzupełniające
  • zakończone ukończeniem kursu.
  • W parafiach, w których zamieszkują narzeczeni ogłaszane są zapowiedz przedślubne.
  • Przed ślubem narzeczeni muszą odbyć sakrament spowiedzi.
  • Ślub może być udzielony kobietą i mężczyzna, którzy ukończyli 18 rok życia.
  • Aby Sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno-prawne, obydwoje nupturienci muszą się udać do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania tam niezbędnych czynności prawnych. Zaświadczenie dla narzeczonych wydane przez Urząd Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty wydania do daty ślubu.