Bierzmowanie

Opublikowano: sobota, 09 grudzień 2017

Sakrament bierzmowaniaSakrament ten wraz z dwoma pozostałymi (chrzest i Eucharystia) zaliczany jest to tak zwanych sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Związku z tak wielkim jego znaczeniem jest on niezbędny, aby dopełnić to co zostało zapoczątkowane na chrzcie św. Jego znaczenie jest jeszcze ważniejsze gdy spojrzymy przez pryzmat tego, że w nagłych przypadkach udzielany jest nawet dzieciom, żeby zachować tylko łączność z pozostałymi sakramentami.

 

Podczas sakramentu bierzmowania uzyskujemy łaskę wylania na nas Ducha Św. jaki znamy z historii Pisma Świętego. Dzięki temu Duchowi wiara nasza staję sie mocniejsza, ale również powoduje następujące rzeczy:

  • Zakorzenię nas głębiej w naszym Bogu.
  • Doprowadza do ścisłego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem.
  • Pomnaża wszystkie dary Ducha Świętego.
  • Udziela nam mocy, która jest niezbędna do szerzenia wiary katolickiej a w razie konieczności również do jej obrony.

 

Sakrament bierzmowania należy do grupy sakramentów, które udzielane są tylko raz w życiu i wyciskają w duszy człowieka niezmazywalny symbol przynależności do Jezusa Chrystusa. Według nauk kościoła proces przygotowania do bierzmowania powinien zbliżyć kandydata do Chrystusa, ale również powinien zapoznać go z dziełami, jakie tworzy Duch Święty oraz darami, jakie daje on osobie bierzmowanej. Zasadniczą cześć tego przygotowania kładzie się na duchownych lub katechetach, dlatego tez sakrament został przeniesiony na późniejsza lata, aby kandydaci mogli się przygotować do tego jakże ważnego sakramentu. Znaczącym momentem jest również wybranie odpowiedniego imienia, które zostanie nadane na bierzmowaniu. Imię to powinno oddawać misję, jaką młody człowiek na pełnić po sakramencie bierzmowania i powinien być on skonsultowany z opiekunem grupy w której przygotowuje się do bierzmowania.