Ambona

Opublikowano: środa, 14 luty 2018

Korpus 6-boczny, przylegający jednym bokiem do ściany i wsparty na drewnianej podporze. Ścianki w formie wydłużonych, pionowych prostokątów. Na nich nałożone malowidła na płótnie ? postacie czterech ewangelistów: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana.  Malowidła u góry ujęte płaskorzeźbionym ornamentem z esowato wygiętych liści akantu, u dołu ? palmetki. Pas cokołowy czaszy ozdobiony liśćmi akantu. Balustrada schodów pełna, podzielona na trapezowe płyciny z malowanymi wizerunkami: św. Pawła i św. Piotra. Między płycinami pionowa dekoracja roślinna.  Czas powstanie ambony to poł. XVIII w.

Na malowidłach przedstawiających ewangelistów umieszczone są ich symbole:

Symbol człowieka przypisywano Mateuszowi, ?ponieważ rozpoczyna on swoją Ewangelię od obszernego opisu narodzenia naszego Zbawiciela i dokładnej Jego genealogii: ?Rodowód Jezusa Chrystusa? (?)?,

Symbol lwa przypisywano Markowi, gdyż zaczyna on swoją relację od opisu pobytu św. Jana Chrzciciela na pustyni. Powiada mianowicie: ?Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu? (?)

Symbol woła przypisywano św. Łukaszowi, gdyż podobnie jak wół, tak i nasz Zbawiciel Jezus Chrystus został zabity na ofiarę. Autor rozpoczyna swoją Ewangelię opowiadaniem o Janie Chrzcicielu, podarowanym rodzicom, Zachariaszowi i Elżbiecie, jeszcze w późnej starości. Bardzo słusznie przypisywano św. Łukaszowi, symbol wołu; oba rogi bowiem oznaczają Stary i Nowy Testament, a kopyta cztery Ewangelie (?).
?Jan podobny jest do orła, który wysoko wznosi się w górę. Powiada on bowiem: ?Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga?. O Jezusie zaś mówi Dawid: ?Odnawia się młodość twój, jak orła? (Ps 103,5). To znaczy: siła młodzieńcza naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powstał z martwych i wstąpił do nieba (?)"

Malowidła znajdujące się obecnie na ambonie zostały odkryte podczas jej renowacji. Wcześniejsze malunki oprawiono w ramy i powieszono na ścianie nad amboną - Chrzest Chrystusa, Modlitwa Jezusa w Ogrójcu, Ukrzyżowanie, Wniebowstąpienie, a także wizerunki św. Piotra, św. Pawła oraz św. Jana Ewangelisty.

Malowidła obecnie znajdujące się na ambonie:

ozio_gallery_nano

Malowidła umieszczone nad amboną:

ozio_gallery_lightgallery