Chrzest

Opublikowano: sobota, 25 listopad 2017

Sakrament Chrztu ŚwiętegoChrzest Św. jest to pierwszy sakrament, dzięki, któremu zostajemy włączeni do rodziny ludzi wierzący i dzięki niemu mamy możliwość korzystania z innych sakramentu świętych. Chrzest jest tak na prawdę wizualnym symbolem włączenia wiernego do kościoła powszechnego. Oprócz możliwości korzystania z innych sakramentów świętych to właśnie chrzest odpuszcza grzech pierworodny, jaki został na nas zaciągnięty przez pierwszych rodziców Adama i Ewe. Mało tego przez wypowiadane słowa oraz polanie wody głową osoba chrzczona zyskuje odpuszczenie wszystkich grzechów, jakie popełniła do dnia swojego tego sakramentu.

Historia chrztu św. sięga czasów nauczana Jezusa Chrystusa i został nam on dany w momencie wypowiedzenia słów: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego? (Mt 28, 19). Ludzie ochrzczeni uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, jakie zlecił nam Jezus Chrystus, ale również przez połączenie z nim biorą udział w przejściu pomiędzy grzesznym życiem a życiem w łasce Bożej.
Nie możemy jednak zapomnieć, że chrzest to nie tylko łaski, jakie daje nam Bóg, ale również obowiązki względem niego. Osoba ochrzczona poprzez zanurzeniu w Bogu powinna dążyć do życia zgodnego z przykazaniami Bożymi oraz innymi wskazówkami, jakie daje nam Bóg. Również z chrztu świętego wynika obowiązek coraz większego upodabniania się do Boga i Chrystusa.

 

Rodzice, którzy chcą ochrzcić swoje dziecko posiadają następujące obowiązki:

 • Należyte przygotowania się do tego sakramentu.
 • Muszą być obecni na chrzcie swojego dziecka.
 • Dobrowolnie i publicznie proszą o chrzest.
 • Nakreślają znak Krzyża Św. na głownie dziecka.
 • Wyrzekają się szatana.
 • Wyznają wiarę katolicką.
 • Otrzymują specjalny błogosławieństwo wynikające z sakramentu.
 • Dbają przez całe życie dziecka o katolickie je wychowane i uczestnictwo we wszystkich sakramentach.
 • Własnym przykładem pokazują jak ma żyć człowiek zgodnie z nauką kościoła.
 • Spełniają obowiązki religijne.
 • Modlą się wraz z dzieckiem.

 

Ważnymi uczestnikami sakramentu chrztu są rodzice chrzestni, którzy również posiadają swoje obowiązki: 

 • Zostają wyznaczeni przez rodziców dziecka.
 • Przyjęli następujące sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
 • Muszą należeć do kościoła katolickiego
 • Muszą żyć w sakramentalnym związku małżeńskim, (jeżeli posiadają partnera lub partnerkę).
 • Wyrzekają się szatana i wyznają wiarę, w której dziecko zostanie ochrzczone.
 • Trzymają świece i podają białą szatę do chrztu.
 • Pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
 • Prowadzą życie zgodne z nauką kościoła
 • Napominają, jeżeli rodzice dziecka odchodzą od katolickiego wychowania dziecka

 

Dokumenty niezbędne do chrztu

Ponieważ Chrzest Św. jest sakramentem kościoła, dlatego do jego przeprowadzenia wymagane są następujące dokumenty:

 • dowód osobisty jednego z rodziców,
 • akt urodzenia dziecka z USC,
 • informacje dotyczące rodziców dziecka i rodziców chrzestnych,
 • Rodzice chrzestni muszą być katolikami, bierzmowanymi, po przyjęciu Sakramentu Eucharystii oraz prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić; jeśli są spoza parafii powinni przedłożyć zaświadczenie od Księdza Proboszcza własnej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi. Należy wybrać tylko jednego chrzestnego lub chrzestną, bądź dwoje chrzestnych.